Zakres usług obejmuje:

Projektowanie urządzeń dla ciepłownictwa i energetyki zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE.

Projektowanie i modernizację kotłów wodno-rurowych i płomienicowo-płomieniówkowych.

Projektowanie oraz modernizację technologii kotłowni.

Projektowanie wymienników ciepła.

Projektowanie zbiorników ciśnieniowych.

Projektowanie rurociągów.

Wykonywanie dokumentacji warsztatowej.