Realizacje


  1. Projekt paleniska wraz z kotłem odzysknicowym do spalania osadu pościekowego o mocy 1MW.

  2. Projekt kotła wodno-rurowego WR7 opalanego miałem węgla kamiennego o mocy 7MW.

  3. Projekt kotła parowego płomienicowo-płomieniówkowego opalanego miałem węgla kamiennego o wydajności 3 tony pary na godzinę i ciśnieniu 13 bar.

  4. Projekt technologii kotłowni parowej z kotłem płomienicowo-płomieniówkowym opalanym olejem o wydajności 35 tony pary na godzinę.

  5. Projekt rurociągów łączących od kotła OR50 do turbiny.

  6. Projekt instalacji przechowywanie asfaltu w skład, którego wchodzi: podgrzewacz oleju termalnego o mocy 700 kW wraz z układem wężownic do podgrzewu asfaltu w zbiorniku.